New geoarcheological studies at the Middle Paleolithic sites of Khotylevo I and Betovo (Bryansk oblast, Russia): Some preliminary results

Дата публикации: 
26-10-2014
Авторы: 
Alexander Ocherednoi, Natalya Salnaya, Ekaterina Voskresenskaya, Leonid Vishnyatsky
Полное название статьи: 
New geoarcheological studies at the Middle Paleolithic sites of Khotylevo I and Betovo (Bryansk oblast, Russia): Some preliminary results
Библиографическая ссылка: 
Quaternary International 326-327 (2014) 250-260
AttachmentSize
PDF icon Download7.58 MB
Раздел для отображения: